دریافت خسارت بیمه

مدارک لازم دريافت خسارت بیمه مسافرتی

دريافت خسارت بیمه مسافرتی


بیمه گذاران گرامی که از بیمه مسافرتی سامان استفاده می نمایید، در صورت بروز حادثه و یا اتفاقات غیر منتظره میبایست در ابتدا با شماره های شرکت کمک رسان Mideast تماس گرفته تا این شرکت هماهنگی های لازم جهت پرداخت خسارت های شما را در کشور مقصدتان انجام می دهد. مدارک لازم عبارتند از:

  • اصل بیمه نامه
  • کپی گذرنامه ( صفحات اول ، ویزا، مهر خروج و ورود )
  • اصل صورتحساب های پرداخت شده
  • گزارش مرتبط با هزینه (گواهی فوت، کپی شناسنامه، گواهی پزشکی بیمارستان و یا مرکز درمانی )
  • نامه یا گزارش شرکت هواپیمایی درخسارت تاخیر چمدان یا تاخیر پرواز
توجه:

شایان ذکر است که پشتیبان های ویستاول و بیمه مسافرتی سامان از طریق شماره های اعلام شده در بخش خدمات بین المللی بیمه مسافرتی در دسترس می باشند. ایمیل کارشناسان نیز به صورت زیر است:

saman@mideast-assistance.com