راهنمای خرید بیمه


خرید آنلاین بیمه مسافرتی سامان

خرید بیمه سفر سامان


به منظور خرید بیمه مسافرتی سامان برای سفرهای خارجی خود، شما می توانید در بخش خرید بیمه مسافرتی در صفحه اصلی سایت ویستاول، با انتخاب کشور مقصد سفر خود، مدت زمان سفر، نوع ویزا که در حال حاضر صرفاً بصورت single ارائه می شود، تعداد مسافر (در حال حاضر در هر روال خرید برای یک نفر می توان سفارش خرید بیمه سفر داد) و تاریخ تولد مسافر مرحله اول خرید بیمه سفر سامان را با کلیک روی خرید بیمه به اتمام برسانید.


بسته به مقصد سفر، مدت زمان سفر و تاریخ تولد مسافر که در بخش خرید بیمه مسافرتی سامان در صفحه اول انتخاب می شود و در بخش خرید بیمه مسافرتی به آن پرداخته شد، انواع طرح های مختلفی از بیمه سفر سامان به متقاضی ارائه می شود که هر یک مبالغ متفاوتی را پشتیبانی کرده و موارد پوشش آن نیز مختلف می باشد که در همین صفحه با کلیک روی توضیحات نمایش داده می شود. شما پس از انتخاب طرح بیمه مورد نظر خود به صفحه ورود اطلاعات متقاضی بیمه ارجاع داده خواهید شد.


در این بخش اطلاعات متقاضی بیمه نامه سفر، اعم از اطلاعات فردی و ارتباطی، شماره گذرنامه از وی تقاضا می شود که همگی به منظور صدور بیمه نامه سفر سامان الزامی می باشند. در نهایت در بخش تأیید اطلاعات بیمه نامه سفر اطلاعات تکمیل شده و همچنین بیمه نامه درخواستی مجدداً به وی نمایش داده شده که در صورت تأیید به درگاه پرداخت ارجاع داده خواهند شد.


در این بخش همانطور که بیان شد اطلاعات بیمه نامه سفر سامان و اطلاعات تکمیل شده توسط متقاضی به وی مجدداً نمایش داده می شوند تا در صورت خطای احتمالی به صفحات قبلی برگشته و آن ها اصلاح کند.

مشاهده سفارش های آنلاین بیمه نامه سفر سامان

مشاهده سفارشات بیمه نامه سفر


در این بخش شما می توانید بیمه نامه هایی که تکمیل شده و برای متقاضی بیمه نامه صادر شده اند را مشاهده نمایید. هر بیمه نامه درخواستی در یک ردیف نمایش داده می شود که در ستون آخر آن نیز دکمه استرداد وجود دارد که شما می توانید بصورت آنلاین بیمه نامه سفر سامان را استرداد دهید که در این صورت مبلغ آن پس از کسر جریمه به اعتبار حساب کاربری شما یا همان قلک افزوده خواهد شد. روال استرداد در بخش خرید بیمه مسافرتی نمایش داده شده است.

استرداد آنلاین بیمه مسافرتی سامان

استرداد آنلاین بیمه مسافرتی


در این صفحه که سفارشات بیمه مسافرتی سامان در قالب یک جدول به متقاضی نمایش داده می شوند، در ستون آخر دکمه ی استرداد قرار داده شده است که شما می توانید با کلیک روی این دکمه بیمه نامه مسافرتی خود را استرداد دهید.